2022 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkân Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

  • 27 Şubat 2023
  • OMÜ TTO

2022 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkân Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

2022 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilmiş, 147 projeden 101’inin desteklenmesine karar verilmiştir (%68,7).

1001 programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı %17,8 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı %25,2’ye yükselmiştir.

Detaylı Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2022-yili-2-doneminde-bir-sonraki-donemi-beklemeden-basvuru-yapilmasina-imkan-saglanan-1001