Enerji Teknolojileri

Dizel, Biyodizel veya Dizelbiyodizel Yakıtlar İçin Bir Yakıt Katkısı

Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi

Yakıt özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül

Solar Enerjiden Sağlanan Termal Enerji Ve Doğal Hava Akışından Sağlanan Mekanik Enerjinin Dönüşümünün Kullanıldığı Hibrit Elektriksel Üreteç

Katı Nanokompozit Elektrolit Ve Katı Nanokompozit Elektroliti İhtiva Eden Lityum Pil

Rüzgâr Enerjisi Kullanılarak Oluşturulan Elektrik Yüklerinin Depolanması İçin Bir Sistem Ve Bu Sistem İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Pelet Yakıtına Sıvı Yakıt Emilimini Sağlayan Depo Tasarımı

Sıcak Hava Akışı İle Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine Dönüştüren Enerji Üretim Sistemi

Kapsülize Edilmiş Sıvı Emdirilmiş Pelet Yakıt

Atmosferik Karbon Tutucu Sistem

Termosifon Tip Isı Borusunda Termal Hibrit Elektrik Üreteci