Sağlık Teknolojileri

BİR SÜTÜRSÜZ SKLERAL FİKSASYON KANÜLÜ

CERRAHİ DİSEKSİYON APARATINDA KULLANILAN İLETKEN OLMAYAN SAYDAM KILIFI

ENDODONTİK ENDOSKOP UÇLARI

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE UTERUS MANİPÜLATÖRÜ

NAZOLAKRİMAL BOŞALTIM SAĞLAYAN TÜBÜLER ORGANLARIN SIVI BOŞALTIM KABİLİYETİNİN YENİDEN KAZANDIRILMASI İÇİN BİR ENTÜBASYON SETİ

UTERUS MANİPÜLASYON CİHAZI

YENİ NESİL BALON TAMPONAD

PSÖDOFAKİK GÖZLERDEKİ GÖZİÇİ LENS ÜZERİNE YAPIŞTIRILABİLEN İNTRAOKÜLER İKİNCİL LENS VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

ORTOPNE POZİSYON YASTIĞI

KORNEA HASTALIKLARI İÇİN BİR TERAPOTİK AJAN

ENDOSKOPİK CERRAHİ İÇİN BİR APARAT VE BUNU İÇEREN BİR ASPİRASYON SİSTEMİ

KORNEA İŞARETLEYİCİ

KÖK KANALI VE PERİRADİKÜLER DOKULARDAN VAKUMLAMA İLE NUMUNE TOPLAMA VE ASPİRASYON CİHAZI

Multipl Skleroz Hastalarında Hareket Analizi Ve Hasta Takip Sistemi

LAPAROSKOPİK MİYOMEKTOMİ OPERASYONUNDA YENİ NESİL MİYOMA UTERİ EKARTÖRÜ

OFTALMİK LENSLER İÇİN BUĞU ÖNLEYİCİ APARAT

NORMAL DOĞUMDA PERİNE VE VAJENİ GENİŞLETEN APARAT

ÇİFT KATMANLI POSTPARTUM HEMORAJ BALONU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KANAL TEDAVİSİNDE İRRİGASYON SİSTEMİ