Görevlendirme

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK PROJELERİ İŞ VE İŞLEM SÜREÇLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri kapsamında üniversite dışında verilen hizmetler için görevlendirme işlemleri 04/07/2019 tarihli 2019/353 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.(OMÜ TTO A.Ş.) üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlgili karar için tıklayınız (OMÜ Görevlendirme Kararı).

 

Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, klinik araştırma faaliyetleri, değerlendirme raporu, seminer, AR-GE nitelikli araştırma faaliyetleri, kurs, konferans, sempozyum, panel vb. faaliyetler süresince öğretim elemanları OMÜ TTO A.Ş.’ye yarı zamanlı olarak görevlendirilmekte olup, faaliyete ilişkin idari ve mali işlemler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönergeye göre gerçekleştirilmektedir.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi c fıkrasında “Öğretim elemanlarının, Yönetici Şirketin koordinasyonu ve denetimi dâhilinde gerçekleştireceği danışmanlık hizmetleri ve AR-GE projeleri kapsamında, Üniversite envanterinde bulunan laboratuvar, donanım, makine ve teçhizat kullanımı esasları Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, Yönetici Şirket, öğretim elemanı ve şirket arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.” olarak belirtilmektedir. Bu görevlendirme işlemlerinde okul imkânı kullanılması durumunda toplantı salonu, laboratuvar, tetkik, cihaz, teçhizat vs. imkânların tutarı, görevlendirme ücretine dâhil edilerek yine OMÜ TTO A.Ş. üzerinden faturalandırılarak tahsil edilmektedir. Kurum imkânları kullanıldıysa OMÜ TTO A.Ş.’ye yatırılan tutar üzerinden bağlı bulunduğu Döner Sermaye İşletmesine aktarım yapılmaktadır.

02.08.2019 tarihli Üniversite Senato toplantısında alınan 2019/203 sayılı karar ile OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiş, proje adları ve proje iş/işlemleri yönerge doğrultusunda değişmiştir.

Sıra

Proje Eski Kodu ve Adı

Proje Yeni Kodu ve Adı

1

1908-Kontratlı Ar-Ge Proje Ortaklığı

UKAP- Uluslararası Kontratlı Ar-Ge Projesi

2

1909-A Danışmanlık Projesi

DAP- Danışmanlık Projesi

3

1909-B Eğitim Projesi

EP- Eğitim Projesi

4

1909-C Kontratlı Ar-Ge Danışmanlık Projesi

ULAP- Ulusal Kontratlı Ar-Ge Projesi

5

1909-D Ar-Ge Proje Ortaklığı

PO- Ar-Ge Proje Ortaklığı

6

1910 OMÜ SUVAM Araştırma Projeleri

  SUVAM-OMÜ SUVAM Projeleri

Görevlendirme İş ve İşlemleri;

- PYO-BAP Otomasyon Sistemine proje başvurusu (DAP, EP, ULAP, PO ve SUVAM başvuruları) yapılır.

- Proje başvuru formu ve ilgili evraklar öğretim elemanının bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulu kararı (ULAP, PO ve SUVAM başvurularında Ar-Ge Komisyon Kararı ilavesiyle) çıkarılır ve ardından Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'de (Samsun TEKNOPARK) faaliyet gösteren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (OMÜ TTO A.Ş.) görevlendirme işlemi yapılır.

- Görevlendirme iş ve işlemleri, ilgili danışmanlık faaliyet tarihinden en az 30 gün önce başlatılması gerekmektedir.

- Başvuru formlarında bildirilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sürecin hızlı ilerlemesi için önem arz etmektedir (Kurum bilgileri, danışmanlık tutarı, KDV tutarı vb.).

 

Not: Görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmanın iptal edilmesi durumunda ilgili Öğretim Üyesinin bir dilekçe ile PYO ve OMÜ TTO A.Ş.’ye bilgilendirme yapması gerekmektedir.

 

Sözleşme İş ve İşlemleri;

- Sözleşmenin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Hukuk Birimi tarafından incelenmesi ve/veya hazırlanması yapılmaktadır. Sözleşmenin proje başvuru işlemleri yapıldıktan sonra en geç 10 gün içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’ye iletilmesi gerekmektedir.

- Sözleşme, akademisyen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (OMÜ TTO A.Ş.) ve ilgili firma arasında 3 nüsha olarak imzalanmaktadır. Her bir kuruma sözleşmenin birer nüshası verilmektedir.

- Sözleşme içeriğinde araştırmanın yapılacağı Kuruma sorumluluk yüklenmesi durumunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilgili birimi (Hastane, Dekanlık vs.) sözleşmeye eklenmelidir.

Ödeme İş ve İşlemleri;

- Üniversite Yönetim Kurulu kararının Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (OMÜ TTO A.Ş.)’ ye ulaşmasının ardından fatura ve diğer mali işlemler yürütülebilmektedir.

- Rektörlük görevlendirme iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra faturalandırma iş ve işlemleri yapılmaktadır. OMÜ TTO A.Ş.’ye ait hesap ve firma bilgileri aşağıdaki gibidir.

        - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. 

        - Vergi Kimlik No: 6430650115 / Gaziler V.D.

        - Garanti Bankası Samsun Şubesi

        - Şube Kodu: 190

        - Hesap No: 6289198

        - IBAN No: TR73 0006 2000 1900 0006 2891 98

Görevlendirme süreçlerin tamamlanan çalışmalarda, ödemenin OMÜ TTO A.Ş. hesabına yatırılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde ilgili akademisyenin hesabına aktarım yapılmaktadır.