OMÜ TTO'ya HOŞ GELDİNİZ

Bilim ve Teknolojide Gücün Adresi !

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amacıyla kurulmuştur.
OMÜ TTO
icon icon icon icon
icon icon icon icon icon
OMÜ TTO

Etkinliklerimiz

OMÜ-TTO, üniversite sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamayı, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla, Ar-Ge projeleri geliştirmeyi, patentlenebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.
OMÜ TTO'DA

Neler Yapıyoruz?

OMÜ-TTO, üniversite sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamayı, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla, Ar-Ge projeleri geliştirmeyi, patentlenebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.

Üniversite-Sanayi İş Birliği

Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve iş birliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması kapsamında yapılan faal

Proje Geliştirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin bir diğer birimi olan Proje destek birimi üniversiteden araştırmacı, akademisyenler ve TEKNOPARK bünyesinde bulanan firmalar ile bölgede bulunan ilgili firmaların daha etkin şekilde yararlanması için 

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)

OMÜ-TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşme Yönetimi Birimi; akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere ve girişimcilere patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında danışmanlık verir.
OMÜ TTO'DAN

Duyurular & Etkinlikler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi hakkındaki tüm duyurular ve etkinlikler…