Biz Kimiz?

OMÜ TTO

OMÜ TTO

Teknoloji Transfer Ofisi
BİZ KİMİZ

OMÜ TTO

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Misyonumuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), üniversite sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamayı, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi, gelecek dönemlerde ise patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesini sağlamayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde akademik girişimi özendirmeyi ve ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın önde gelen organizasyonlardan birisi olmayı vizyon edinmiştir.
  • Şirketleşme ve Girişimcilik
  • Proje ve İş Geliştirme Birimi
  • Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Ticaretleştirme Birimi
  • Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ve Sözleşme Yönetim Birimi