MODÜL 4 - Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ve Ticarileştirme Birimi

MODÜL 4 - Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ve Ticarileştirme Birimi

MODÜL 4 - Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Birimi

OMÜ-TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşme Yönetimi Birimi; akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere ve girişimcilere patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında danışmanlık verir. Buluşların değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme tarafları ile diyalog sağlayarak sözleşme süreçlerinin yönetimi konularında da teknik destek sunar.

Fikri Sınai Hakları ve Sözleşme Birimi Neler Yapar;

  • Sınai mülkiyet haklarına yönelik bilinç oluşturmak ve bilgi birikimini arttırmak amacıyla eğitimler verir.
  • Buluş Bildirim Formu aracılığı ile bildirilen  buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırma yapar.
  • Ulusal ve Uluslararası başvuru/tescil süreçlerini yürütür.
  • Lisans müzakerelerini ve süreçlerini yürütür.
  • Gizlilik, lisans, devir, iş birliği sözleşmeleri hazırlar.

2020/118 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi 28.04.2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır. Yönerge için tıklayınız

Bildirim Formlarına https://kalem.omu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Formları elektronik ortamda doldurduktan çıktısını alıp ıslak imzayla birlikte OMÜ-TTO patent birimine teslim etmenizi rica ediyoruz.