MODÜL 2 - Proje Geliştirme Birimi

MODÜL 2 - Proje Geliştirme Birimi

MODÜL 2 - Proje Geliştirme Birimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin bir diğer birimi olan Proje destek birimi üniversiteden araştırmacı, akademisyenler ve TEKNOPARK bünyesinde bulanan firmalar ile bölgede bulunan ilgili firmaların daha etkin şekilde yararlanması için Ulusal ve Uluslararası  destek programlarına (TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, Girişimcilik, Bilimsel Etkinlik Destekleme Programları, Horizon, EUREKA, Eurostars, COST, Teknogirişim)  yönelik bilgilendirme, araştırma, idari destek işlemleri, eğitim ve danışmanlık desteği, vermektedir.

Proje destek biriminin başlıca görevleri;

  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapmak 
  • Proje ortaklık çağrılarının duyurularını yapmak
  • Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerini yürütmek
  • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  • Red almış projelerin revize edilmesine destek vermek
  • Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje ön değerlendirme konusunda destek vermek
  • KOBİ’lerin ve diğer ticari şirketlerin ilgili alanda talep ettiği destek programları için bilgilendirme sağlamak ve gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri vermek,
  • KOBİ ve diğer ticari kuruluşlarla Ulusal/Uluslararası proje ve hibe programlarının takibi, aynı zamanda bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje iş birlikleri sağlanması,