MODÜL 5 - Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi

MODÜL 5 - Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi

MODÜL 5 - Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi

Girişimcilerin yenilikçi fikirleri ticarileştirerek toplumda sürdürülebilir, katma değer üreten, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanan, girişimcilerin gelişmesini ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini amaçlayan Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi;
‘Bilgiyi ürüne dönüştür!’ bakış açısıyla beslenmiş inovatif fikirlere sahip girişimci adayların, iş fikirlerini geliştirme ve olgunlaştırma sürecinde yetkinliklerini arttırmaya yönelik zengin eğitim içeriği sunarak uzman kadro ve mentor desteği ile Ar-Ge niteliği yüksek şirketlerin oluşumunu ve girişim ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Aynı zamanda iş dünyası ağına erişim yolunda yol haritası çizen Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi öncelikli olmak üzere bölgede girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, atölye çalışmaları, yatırımcı buluşmaları ve etkinlikler organize etmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması sürecinde ön başvuruların alınması, değerlendirilmesi, süreç boyunca gerekli faaliyetlerin ve eğitimlerin düzenleyerek hizmet vermektedir.