Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne İç Paydaş Ziyareti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne İç Paydaş Ziyareti

Gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve yapılabilecek projeler hakkında OMÜSEM Müdürü Doç. Dr. Kemal Özkurt, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Dr. Öğr Üyesi Şuayip Çelemoğlu, Öğr. Gör. Mustafa Selim Altınışık, OMÜ TTO Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar, Proje ve İş geliştirme uzmanları Dr. Pınar Tağrikulu ve Öğr. Gör. Esin Demir, Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanlarımızdan İrem Kocaman bir araya geldiler.