Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Olarak, 2024 TTO Çalıştayı’na Katılım Gösterdik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Olarak, 2024 TTO Çalıştayı’na Katılım Gösterdik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetici Ass. ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzmanımız İrem KOCAMAN’ın katılım gösterdiği, “Teknoloji Transfer Süreçlerindeki Gelişmeler ve Deneyim Paylaşımları” Hakkında gerçekleşen Çalıştay’da, Bölgesel ve Stratejik İşbirliği Geliştirme Sürecinde TTO’ların Yeri, Üniversitelerde Patent Portföyü Yönetimi, Etkin Politikalar ve Ticarileştirme Metodolojileri, Avrupa Birliği Projelerinde Süreç Yönetimi ve Akademik Girişimcilikte Şirket Kurma ve Büyütme Sürecindeki Zorlu Aşamalar ve TTO’ların Rolü konularında oturumlar geçekleşti.