TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Firma Toplantısı Düzenlendi

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Firma Toplantısı Düzenlendi

28.5.2024 tarihinde Samsun TEKNOPARK’ ta 8 firmanın, TÜBİTAK uzmanları Dr. Sevim ERTUĞ, Pınar TEMİZKAN’ ın, TTO uzmanlarının ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT’ ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2244 sanayi doktora programı kapsamında bilgiler edinilmiş ve yapılabilecek işbirlikleri için görüşmeler sağlanmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz ÜNAL açılış konuşmasını gerçekleştirmiş ve projeye hizmet edecek bir takım bilgiler iletmiştir. 2022 ve 2023 yılında proje sayılarımıza göre Türkiye sıralamamızı dile getirerek AR-GE kültürünün lisans düzeyine kadar indirildiğini söylemiştir. Ayrıca üniversitemiz öncelikli alanlarında lisansüstü eğitim görecek öğrencilerimize yüksek lisans için 6.000 doktora için 9.000 TL olacak şekilde burs desteğinin sağlanmak istendiğini iletmiştir.

 

Proje kapsamında yapılacak ar-ge çalışmaları için makine-teçhizat, sarf malzeme ihtiyacı olduğu takdirde proje bütçesinden karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için birebir benzer olmamak kaydıyla eş zamanlı TEYDEB yahut ARDEB projelerinin yazılabileceği aktarılmıştır.

Enstitü müdür yardımcısı Doç. Dr. Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT üniversitemizde doktora yapmakta olan öğrenciler hakkında istatiki bilgiler sunmuş alanlarına göre dağılımları firmalara aktarmıştır. Bilgilerin firmalarla paylaşılması yönünde karar alınmıştır.

Hocamız enstitü ile firmalar arasında eğitim protokolünün imzalanabileceğine dair bilgi vermiştir.

 

B2B görüşmeler kapsamında programın engelleri tartışılmıştır.

  • Programın en büyük handikapı sunulan proje kapsamında en az 3 öğrencinin dâhil edilmesinin taahhüt edilmesidir. Bu sayı küçük ölçekli firmalar için problem yaratmaktadır. Firmaların ölçeğine göre sayıların yeniden güncellenmesi için yazılı talepte bulunulması istenmiştir. Bu ve benzeri problemlerin firmaların da değerlendirmesi sonucu üniversite üzerinden resmi yazı ile TÜBİTAK a iletilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Ayrıca proje kapsamında yapılacak çalışma için alınacak doktora öğrencilerinden Üniversitemizde bulunmayan bölümlerden olması durumunda yolluk ve yevmiyenin TÜBİTAK tarafından karşılanması için talepte bulunulması da istenmiştir.

Program görüşleri haricinde Vezirköprü Orman Ürünlerinin üniversitemizde Orman Ürünleri bölümünün açılmasına dair önerileri olmuştur. Ek olarak üniversitemiz öncelikli alanlarının taraflarına iletilmesini istemiştir.

Firmaların belli periyotlarla ar-ge faaliyetlerinde değişiklikler veya talepler bulunmakta olup bu değişkenliklerin takip edilebilmesi için TTO tarafından 1-3 aylık periyotlarda firmalardan mail yolu ile bu bilgilerin alınması ve güncellemelerin yapılarak akademisyen eşleşmesi proje çağrılarının iletilmesi gibi aksiyonların alınmasını karar verilmiştir.

2244 programı kapsamında potansiyel başvuru yapabilecek firma olarak Vezirköprü Orman Ürünleri belirlenmiştir. Bu kapsamda kendilerine destek sağlanacaktır.