Üniversite-Sanayi İş Birliği

Neler Yapıyoruz

Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve iş birliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması kapsamında yapılan faaliyetler. Ayrıca sanayi firmalarının Ar-Ge, Ür-Ge ve iş geliştirme noktasında proje fikirlerinin uygun hibe, fon, destek mekanizmaları ile projeye çevrilebilecek iş birliği potansiyellerinin ortaya çıkarılması.