Proje Geliştirme

Neler Yapıyoruz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin bir diğer birimi olan Proje destek birimi üniversiteden araştırmacı, akademisyenler ve TEKNOPARK bünyesinde bulanan firmalar ile bölgede bulunan ilgili firmaların daha etkin şekilde yararlanması için Ulusal ve Uluslararası  destek programlarına (TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, Girişimcilik, Bilimsel Etkinlik Destekleme Programları, Horizon, EUREKA, Eurostars, COST, Teknogirişim)  yönelik bilgilendirme, araştırma, idari destek işlemleri, eğitim ve danışmanlık desteği, vermektedir.