Öğr. Üyesi Doç. Dr. Buğra GENÇ COST Programı’na Çalışma Grubu Üyesi Olarak Atandı

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Buğra GENÇ COST Programı’na Çalışma Grubu Üyesi Olarak Atandı

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Buğra GENÇ COST European Cooperation in Science and Technology programının “CA22109 - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine (MedPlants4Vet)'' aksiyonuna çalışma grubu üyesi olarak atanmıştır.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Buğra Genç, hayvan hastalıklarının tedavisinde antimikrobiyal direnç ve Tek Tıp paradigmasına ilişkin ulusal ve uluslararası eylem planlarının hedefleri ile uyumlu olan ve yalnızca hayvanların değil aynı zamanda hayvan sahiplerinin de sağlıklarını ele alan politika, düzenleme ve araştırmaları hedefleyen çalışma grubuna dahil olmuştur.

CA22109 grubu organik tarımı önemli ölçüde artırma hedefiyle European Green Deal’e göre fitojenik ürünlerin organik çiftliklerde hayvan hastalıklarının ilk basamak tedavileri olması nedeniyle veteriner bitkisel ilaçlarına duyulan ihtiyacın karşılanması, bitkisel ürünlerin bulunabilirliğine ilişkin bu açık taleplere rağmen, mevcut AB mevzuatı (AB Yönetmeliği 2019/6), veteriner bitkisel tıbbi ürünler pazar iznini düzenleme konusunda eksikliklerin giderilmesi çerçevesindeki çalışmaları yürütmektedir.

Akademisyenimizi tebrik eder, aksiyondaki çalışmalarında başarılar dileriz.