2506 – Hindistan Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile İkili İş Birliği Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

  • 28 Şubat 2023
  • OMÜ TTO

2506 – Hindistan Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile İkili İş Birliği Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Hindistan Bilim ve Sanayi Araştırma Kurumu (CSIR) arasındaki mevcut iş birliği protokolü çerçevesinde açılacak ilk tematik çağrı ile ortak akademi-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında,

  • Yapay Zeka
  • Yenilenebilir Enerji
  • Covid-19 Azaltım Teknolojileri

alanlarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Hindistanlı proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2023, 17:00

E-imza Son tarihi:    7 Mart 2023, 17:00

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 2506 – Hindistan Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile İkili İş Birliği Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı! | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (tubitak.gov.tr)