BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı

  • 03 Kasım 2023
  • OMÜ TTO

BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2023 yılı "Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)" başlıklı çağrısının ana amacı, biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranmasıdır. Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem de biyolojik çeşitlilik faydalarının gözetilmesi hedeflenmektedir.

Detaylar İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/biodiversa-2023-yili-biodivnbs-cagrisi-acildi