Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı!

  • 07 Mart 2023
  • OMÜ TTO

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı!

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND) Avrupa'da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

Bu çerçevede, JPND JPCOFUND-2 2023 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nörodejeneratif Hastalıklarda İlaç-Hedef Keşfine Yönelik Omik Verilerinin Büyük Ölçekli Analizi” başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

1. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 7 Mart 2023 (12:00, CET) (https://ptoutline.eu/app/jpnd2023)

1. aşama önerilerinin TÜBİTAK’a sunulması için son tarih: 10 Mart 2023 (17:30, TSİ) (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)

2. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 27 Haziran 2023 (12:00, CET) (https://ptoutline.eu/app/jpnd2023)

İkinci aşama uluslararası bilimsel değerlendirme sürecinde başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılarımız için TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacaktır.

JPND JPCOFUND-2 2023 yılı çağrısı kapsamında proje önerilerinin Alzheimer, demans, Parkinson ve ilgili hastalıklar, Prion Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıklar, Huntington Hastalığı, Spinoserebellar ataksi (SCA), Spinal Musküler Atrofi (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

• Hastalık patogenezine sebep olan moleküllerin karşılıklı ve birbirleriyle etkileşimlerini aydınlatmak için var olan kohortlar (mevcut veriler ve biyomateryaller vb.) kullanılarak büyük ölçekli omik yaklaşımlarının uygulanması,

• Hastalığın başlangıcı ve progresyonun, kompleks ve multifaktöriyel mekanizmaların ve hastalığı etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması,

• Büyük veri analizinden ve multi-omik yaklaşımlarından elde edilen bulguların mevcut hayvan ve hücre modellerine aktarımı ile bu modellerin potansiyelinin arttırılması,

• Farmakolojik müdahale ve önlemeye yönelik yeni ilaç hedeflerinin ve/veya yeni başlangıç noktalarının belirlenmesi,

• Mevcut hastalık tanımı anlayışını belirginleştirerek, daha gelişmiş alt sınıflandırma ve daha iyi hasta stratifikasyonunun yapılabilmesinin sağlanması,

• Yeni biyobelirteçlerin tanımlanması ve/veya mevcut biyobelirteçlerin validasyonunun yapılması.

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

  • Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç, en fazla altı farklı ülkeden koordinatör içerecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Proje önerilerine yeterince temsil edilemeyen ülkelerden ortak dahil edilmesi durumunda konsorsiyumu oluşturacak ortak sayısı yediye yükseltilebilir.
  • Uluslararası dengenin sağlanması amacıyla aynı ülkeden ikiden fazla ortak bir konsorsiyumda yer alamaz.
  • Çağrıya katılım sağlamayan ülkelerdeki araştırma grupları ya da çağrıya dahil olan ancak fon başvurusunda bulunmayan ülkelerdeki araştırma grupları, proje konsorsiyumuna kendi fon desteklerini sağlamak koşuluyla dahil olabilirler. Başvuru formunda proje başlangıcından itibaren fonun nasıl temin edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Proje süresi en fazla 3 yıl olmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin: Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı! | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (tubitak.gov.tr)