Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı 2021 Yılı Çağrıları Açıldı!

  • 03 Kasım 2023
  • OMÜ TTO

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı 2021 Yılı Çağrıları Açıldı!

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Detaylar İçin: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-horizon-europe-programi-2021-yili-cagrilari-acildi